Η οικογένεια Λαϊνάκη τραγουδά και προσφέρει στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στέλιος Χαρά και Λεωνίδας Λαινακη τραγουδάνε για το Χαμόγελο του Παιδιού.

Πέμπτη 29 Ιουνίου και ώρα 21:30 στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου.

Είσοδος ελεύθερη.

Θα υπάρχει κουμπαράς στην είσοδο σε όποιον θέλει να συνδράμει στο έργο του Οργανισμού.