Όταν ο «παραλογισμός των τραπεζοκαθισμάτων» υποβαθμίζει ένα μνημείο σε απέραντο πάρκινγκ

Από τις αρχές του έτους είμαστε όλοι θεατές ενός «νόμιμου» παραλογισμού που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη κίνηση και στάθμευση τροχοφόρων στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Το συμβούλιο της επικράτειας αποδέχτηκε την προσφυγή των καταστηματαρχών κατά της κυκλοφοριακής ρύθμισης που απαγόρευε την κυκλοφορία και στάθμευση όλων των τροχοφόρων στο ανατολικό τμήμα του Ενετικού Λιμένα των Χανίων. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί την παραπάνω απόφαση η οποία ακυρώνει για τυπικούς λόγους την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Αναφέρω τυπικούς λόγους και όχι ουσιαστικούς διότι η προσφυγή των καταστηματαρχών έγινε αποδεκτή όχι ως προς την ουσία, δηλαδή ως προς το αποφασιστικό της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των τροχοφόρων στο παλαιό Λιμάνι αλλά ως προς το τυπικό που αφορούσε την δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης από τον γενικό γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Λόγω αμέλειας, θέλω να πιστεύω, της υπηρεσίας της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, το συμβούλιο της επικράτειας ακύρωσε την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων λόγω μη δημοσίευσης της σε Φ.Ε.Κ.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από τον Φεβρουάριο έχει ψηφίσει νέα μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης που απαγορεύει την κυκλοφορία και στάθμευση τροχοφόρων στο σύνολο της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Η παραπάνω απόφαση θα έχει ισχύ μόνο όταν παρθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τα συναρμόδια υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ενώ η εφαρμογή των μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα επιβάλλεται αποκλειστικά από την Λιμενική Αρχή.

Μιχάλης Βλαχάκης
Αντιδήμαρχος Χανίων